Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

Brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Brzeskim Centrum Medycznym za rok 2002

  • przez

Brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Brzeskim Centrum Medycznym za rok 2002

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Brzeskim Centrum Medycznym za rok 2002.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Rejestracji (parter Szpitala) w siedzibie Brzeskiego Centrum Medycznego przy ul. Mossora 1 w Brzegu, w terminie od dnia 03.01.2023r. do 10.02.2023r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00 ).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 849).