Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112

Informacja o wpływie działalności, związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Brzeskie Centrum Medyczne prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej.

Działalność wykonywana jest na podstawie zezwoleń Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczących uruchomienia pracowni rentgenowskich, uruchomienia i stosowania aparatów rentgenowskich do diagnostyki medycznej i radiologii zabiegowej.

Brzeskie Centrum Medyczne prowadzi ocenę narażenia pracowników metodą dozymetrii indywidualnej.

Na podstawie pomiarów dawek indywidualnych, pracownicy zostali zaliczeni do kategorii narażenia B.

W ciągu minionych 12 miesięcy (10.10.2022r. do 09.10.2023r.) nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu.

               Na podstawie przeprowadzonych przez Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pomiarów dozymetrycznych, potwierdzających, że konstrukcja ścian, stropów, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne
w pracowniach rentgenowskich, salach operacyjnych, zabezpieczają osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

W Brzeskim Centrum Medycznym wykonywanie działalności związanej z narażeniem jest zgodne z zasadą optymalizacji wymagającą, aby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia było jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.