Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

Transplantologia

  • przez

Transplantologia – niekiedy jedyna metoda ratująca życie oraz zdrowie pacjentów
Październik to miesiąc, w którym obchodzony jest Europejski Dzień Donacji i Transplantacji.
To rokrocznie idealna okazja, by podziękować nie tylko tym, którzy ratują życie, ale też
zachęcić nowe osoby do zostania dawcą. Dziś zapotrzebowanie na przeszczepy nadal jest
ogromne, dlatego warto rozmawiać o tym problemie.
Brzeskie Centrum Medyczne od 10 lat jest na mapie działań transplantacyjnych. Przeszczep
narządu lub tkanek to często jedyna metoda ratująca życie i zdrowie pacjentów, natomiast
zapotrzebowanie na dawców narządów pozostaje niespełnione. Każdego dnia w Europie
(dane z 2022 r.) umiera średnio 20 pacjentów oczekujących na przeszczep. W Polsce
rokrocznie wykonywanych jest około 1500 takich zabiegów. To wciąż kropla w morzu
potrzeb.
Jednym ze sposobów na wyrażenie poparcia i woli oddania własnych narządów jest
wypełnienie „Oświadczenia woli”, które należy nosić przy sobie, np. w portfelu. Warto
podkreślić również, że w polskim prawie obowiązuje tzw. zgoda domniemana, co oznacza, że
narządy mogą zostać pobrane w celu przeszczepienia, jeżeli dana osoba za życia nie wyrażała
sprzeciwu. Warto rozmawiać o tym z naszą rodziną. Pamiętajmy, że najbliżsi będą znali nasze
zdanie w tej ważnej kwestii wówczas, gdy ich o tym poinformujemy.
My również nie jesteśmy obojętni w tym temacie. Nasz szpital wspólnie ze Starostwem
Powiatowym w Brzegu podejmuje działania informacyjne w tym zakresie. W maju tego roku
Rada Powiatu Brzeskiego przyjęła specjalną uchwałę w sprawie zwiększania świadomości
prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności. Oprócz publikacji materiałów
w lokalnych mediach i internecie, temat ten pojawi się również na przyszłorocznej
konferencji medycznej „Z dialogiem na zdrowie”.