Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

Apteka

KIEROWNIK

mgr farm. Magdalena Woźniak

KONTAKT

tel. 77 444 65 72

1. Godziny pracy

Apteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:35

2. Zadania Apteki Szpitalnej:

1.Zabezpieczenie wszystkich jednostek organizacyjnych Brzeskiego Centrum Medycznego w produkty lecznicze (leki gotowe i recepturowe), wyroby medyczne, materiały opatrunkowe, materiały szewne oraz środki dezynfekcyjne.

2.Prowadzenie komputerowej ewidencji produktów leczniczych i wyrobów medycznych ( w tym ewidencja próbek lekarskich oraz darowizn)

3.Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem apteczek oddziałowych

4.Udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych

5.Udział w racjonalizacji farmakoterapii

6.Monitorowanie działań niepożądanych

7.Monitorowanie na bieżąco wstrzymanych, wycofanych i ponownie dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych

8.Analiza zużycia leków przez oddziały szpitalne i przygotowywanie przetargów w oparciu o wyniki tych analiz

Gospodarka lekiem w Brzeskim Centrum Medycznym odbywa się w oparciu o Receptariusz Szpitalny, który jest regularnie aktualizowany. Apteka Szpitalna nie prowadzi sprzedaży leków dla pacjentów indywidualnych