Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

Kontakt

Dyrektor
Brzeskiego Centrum Medycznego
mgr inż. Kamil Dybizbański

p.o. Zastępcy Dyrektora ds.medycznych
Brzeskiego Centrum Medycznego
lek.med. Aleksander Krzywulski

Naczelna Pielęgniarka
mgr Danuta Sinkowska

Sekretariat Dyrektora
Anna Poświstak
tel. 77 444 65 36

REJESTRACJA: 77 444 65 18 lub 77 444 65 19

Adres:
ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg

tel. 77 444 66 66
fax: 77 416 22 18
e-mail: bcm@bcmbrzeg.pl

REGON: 000 313 437
NIP: 747 15 71 941
KRS:0000012396

Brzeskie Centrum Medyczne składa się z następujących działów administracyjnych:

– Dział Organizacyjny
– Dział Księgowości
– Dział Techniczny
– Zamówienia Publiczne
– BHP
– Dział kadr
– Dział Płace