Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr analityki medycznej
Aleksandra Znamiec-Śliwa

Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Specjalista laboratoryjnej transfuzjiologii medycznej

KONTAKT

77 4446 564

1. Informacje Ogólne

Dział Diagnostyki Medycznej wykonuje badania analityczne z zakresu hematologii, koagulologii, serologii i grup krwi, chemii klinicznej, immunologii, analityki ogólnej oraz bakteriologii. Diagnostyka laboratoryjna z zakresu bakteriologii obejmuje pełny wachlarz badań diagnostycznych.

Powyższe badania wykonywane są dla oddziałów szpitalnych BCM, poradni BCM, praktyk medycznych prywatnych oraz wszystkich pacjentów zainteresowanych tymi badaniami. Laboratorium wpisane jest na listę laboratoriów spełniających wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Pobieranie materiału do badań

poniedziałek – piatek  godz.7,00 – 9,00   pokój nr 11

Przy rejestracji do badań oraz przy odbiorze wyników należy okazać
dokument tożsamości z numerem PESEL (Rozporządzenie MZ z 23.03.2006)

Wyniki badań wydawane są :

poniedziałek – piątek  7,00 – 11,00  z dni poprzednich  pokój nr 10

poniedziałek – piątek 14,00 – 15,00  z dnia aktualnego pokój nr 10

 

Badania bakteriologiczne trwają od 1 do 5 dni.

Opłata wniesiona przy przyjęciu materiału do badania dotyczy tylko posiewu i ewentualnie identyfikacji. W przypadku wyhodowania patogenu i wykonania antybiogramu – należy przy odbiorze wyniku uiścić opłatę za każdy antybiogram (cena wg. aktualnego cennika).

3. OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA PACJENTA DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

Krew do badań rutynowych powinna być pobierana:

 • w godzinach porannych,
 • po wypoczynku nocnym,
 • na czczo,
 • przed leczeniem lub po odstawieniu leków mogących wpływać na poziom mierzonego składnika,o ile nie zaburza to procesu leczenia,
 • pacjent powinien powstrzymać się od picia kawy,herbaty oraz napojów słodzonych przez co najmniej 12 godzin przed pobraniem krwi; można pić wodę w umiarkowanych ilościach,
 • pacjent powinien być wypoczęty fizycznie,a na 30 minut przed pobraniem krwi powinien pozostawać w spoczynku(np.siedzieć),
 • pacjent powinien poinformować o ewentualnie przeprowadzonych ,w okresie kilku dni, innych badaniach diagnostycznych mogących mieć wpływ na wynik badania np.PSA po badaniu per rektum.

 *

Zasady przygotowania pacjenta do doustnego testu tolerancji glukozy – DTTG

 • Każdy pacjent zgłaszający się na badanie DTTG (również pacjentki w ciąży) jest zobowiązany do okazania skierowania od lekarza zlecającego tego rodzaju test!,
 • pacjent zgłasza się na badanie z 0,5 l wody niegazowanej i 75,0g glukozy zakupionej w aptece,
 • co najmniej 3 dni przed badaniem,pacjent powinien nie zmieniać swojej normalnej diety i utrzymywać normalną aktywność fizyczną,
 • w okresie poprzedzającym badanie należy zaprzestać przyjmowania kortykosterydów,preparatów antykoncepcyjnych, leków przeciw nadciśnieniu, przeczyszczających, moczopędnych , barbituranów, leków uspokajających, salicylanów, witaminy C,
 • palenie tytoniu jest zabronione,szczególnie w dniu wykonania testu,
 • test należy wykonać rano,po okresie głodzenia 8-14 godzin.W czasie głodzenia poprzedzającym próbę pacjent może pić niewielkie ilości wody.Picie kawy i herbaty jest niedozwolone,
 • test należy wykonać u osoby wypoczętej,po przespanej nocy.

 *

Okres między wypiciem roztworu glukozy,a pobraniem próbek krwi osoba badana powinna spędzić w miejscu wykonania testu,w spoczynku!

W czasie trwania testu pacjent nie powinien:

 • przyjmować płynów,
 • przyjmować posiłków,
 • palić tytoniu.

 *

Zasady przygotowania pacjenta do badania prolaktyny po obciążeniu metoklopramidem

Test MTC

Pacjent w celu wykonania badania prolaktyny po obciążeniu metoklopramidem musi stawić się do punktu pobrań ze skierowaniem od lekarza oraz zakupioną w aptece tabletką metoklopramidu.

Pacjent powinien:

 • unikać sytuacji stresowych i nadmiernego wysiłku fizycznego,
 • unikać stymulacji sutków i stosunku płciowego w ciągu 24 godzin przed badaniem,
 • jeśli to możliwe należy zaprzestać w okresie poprzedzającym badanie przyjmowania kortykosterydów, preparatów antykoncepcyjnych, leków przeciw nadciśnieniu, przeczyszczających, barbituranów, leków uspokajających, salicylanów, witaminy C,
 • palenie tytoniu jest zabronione,szczególnie w dniu wykonania testu.

Test należy wykonać rano,po okresie głodzenia8-14 godzin.W czasie głodzenia poprzedzającym próbę pacjent może pić niewielkie ilości wody.Picie kawy jest niedozwolone

Test należy wykonać u osoby wypoczętej,po przespanej nocy

Okres  między zażyciem tabletki,a pobraniem próbek krwi osoba badana powinna spędzić w miejscu wykonania testu w spoczynku.

W czasie wykonania testu pacjent nie powinien:

 • przyjmować płynów
 • przyjmować posiłków
 • palić tytoniu

 *

Zasady przygotowania pacjenta do ogólnego badania moczu                                                   

 • pacjent przed oddaniem moczu do badania powinien dokładnie umyć okolice narządów płciowych
 • do badania oddać mocz poranny do jałowego szczelnego pojemnika
 • dostarczyć do laboratorium w ciągu 1 godziny