Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. Krzysztof Szott

KONTAKT

Pielęgniarka oddziałowa: Grażyna Krukowska

Kierownik: 77-4446614
Lekarze: 77-4446610
Pielęgniarki: 77-4446609

1. Informacje Ogólne

Oddział świadczy usługi w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii:

  • anestezji, tj. wykonywania znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych,
  • intensywnej terapii, tj. postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie   chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu (oddychania, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego itd.),
  • reanimacji, tj. działania mającego na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania, leczenia bólu, niezależnie od jego przyczyny.

*

Przy udzielaniu ww. świadczeń stosowane są następujące standardy postępowania i procedury medyczne:

  • prowadzi się ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych i stosuje się wszelkie dostępne metody i techniki terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnych i wspomagających czynności podstawowych układów organizmu,
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych wymaga stałej obecności lekarza anestezjologa w oddziale

2. PERSONEL

Lekarze:
lek. Janusz Mruk
lek. Irena Gryka
lek. Jerzy Pliś