Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

Oddział Chirurgii Ogólnej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr n. med. Zbigniew Krawczuk
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

KONTAKT

Kierownik: tel. 77-4446549
Lekarze: tel. 77-4446548 (ustalanie terminów przyjęć)
Sekretariat Oddziału: tel. 77-4446569

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rejestracja do Poradni: tel. 77-4446517

1. Informacje Ogólne

W Oddziale Chirurgii Ogólnej BCM dysponujemy 28. łóżkami rozmieszczonymi w  2-6 osobowych  salach chorych. Brzeskie Centrum Medyczne szczyci się supernowoczesnym, otwartym 01.03.2020, Blokiem Operacyjnym z trzema doskonale wyposażonymi Salami Operacyjnymi. W obrębie Bloku Operacyjnego działa w pełni monitorowana Sala Budzeń, ze stałym nadzorem lekarsko-pielęgniarskim. W Oddziale Chirurgicznym zaś każdy wymagający tego pacjent jest monitorowany na Sali Pooperacyjnej (4-osobowa). W ramach oddziału funkcjonuje ponadto sala zabiegowo-opatrunkowa z możliwością wykonywania drobnych zabiegów, również w krótkim znieczuleniu dożylnym. Oddział Chirurgiczny posiada stały dostęp do badań laboratoryjnych, radiologicznych, tomografii komputerowej oraz Pracowni Diagnostycznych, wykonujących badania: ultrasonograficzne, gastroskopowe, kolonoskopowe.

W naszym Szpitalu istnieje również bardzo nowoczesny i doskonale wyposażony Oddział Intensywnej Terapii co zapewnia możliwość kompleksowego leczenia okołooperacyjnego szczególnie u obciążonych licznymi schorzeniami chorych, w tym chorych onkologicznie.

Wykonujemy pełen zakres zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, w szczególności:

 • chirurgii małoinwazyjnej i laparoskopowej ( prawdopodobnie najwięcej ilościowo różnorodnych zabiegów laparoskopowych w regionie, w tym w ostrych chorobach chirurgicznych jamy brzusznej ),
 • chirurgii onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem przewodu pokarmowego (w tym chorób nowotworowych i zapalnych trzustki),
 • chirurgii endokrynologicznej – głównie operacje tarczycy w neuromonitoringu

 

Kładziemy szczególny nacisk na wczesne uruchomienie i wczesne żywienie doustne pacjentów po operacjach, w razie konieczności dojelitowe (EN) ( sondy dojelitowe typu Bengmark, mikrojejunostomie ) lub częściowe (PPN) i pełne (TPN) – pozajelitowe. Stosujemy również u pacjentów interwencje żywieniowe przed operacją i po niej. Personel lekarski i pielęgniarski jest szczególnie wyczulony na leczenie bólu pooperacyjnego i przewlekłego, stosujemy leczenie multimodalne wg znormalizowanych Skal Oceny Natężenia Bólu – zgodnie z najnowszymi standardami i zaleceniami towarzystw medycznych.

Nasi pacjenci, w ramach kontroli po operacji, są zaopatrywani w Poradni Chirurgicznej, co zabezpiecza ciągłość opieki i leczenia.

Oddział Chirurgiczny pełni dyżur całodobowo. W szpitalu stały, całodobowy dyżur pełni także lekarz anestezjolog.

2. PERSONEL

Lekarze:
dr n. med.  Zbigniew Krawczuk specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
lek.  Marek Snowyda specjalista chirurgii ogólnej
lek.  Marcin Krywiak specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
lek. Jacek Matloch specjalista chirurgii ogólnej
lek. Joanna Kulikowska specjalista chirurgii ogólnej
lek. Michał Lorenz specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Andrzej Janeczko specjalista chirurgii ogólnej

Rezydenci:
lek. Piotr Kaczmarek

3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU

Chirurgia endokrynologiczna

 • operacje tarczycy (nowotwory tarczycy również z usunięciem węzłów chłonnych, choroba Graves-Basedowa, wole wieloguzkowe nadczynne) – wszystkie operacje w tzw neuromonitoringu
 • operacje nadnerczy ( adrenalektomia laparoskopowa)

*

Chirurgia przewodu pokarmowego

 • żołądek i dwunastnica – zeszycie pękniętego wrzodu, resekcja żołądka, całkowite i częściowe usunięcie żołądka z limfadenektomią D2, proksymalne resekcje żołądka z rekonstrukcją sp. „double tract reconstruction”, pyloroplastyki (Mikulicza, Finneya, Jaboulaya) – niektóre operacje z tych przeprowadzamy metodą laparoskopową
 • endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) – protezowanie dróg żółciowych, usuwanie kamieni, stentowanie
 • krwawienia do przewodu pokarmowego
 • krwawienia pourazowe do jamy otrzewnowej
 • refluks żołądkowo-przełykowy (GERD) – laparoskopowa fundoplikacja Nissena, oraz Toupeta
 • achalazja – kardiomiotomia Hellera z fundoplikacją sposobem Dora – laparoskopowo
 • jelito grube – guzy nowotworowe, choroby zapalne – np. choroba uchyłkowa (metodą klasyczną i laparoskopową)
 • usunięcie wyrostka robaczkowego (głównie metodą laparoskopową )
 • proktologia (guzy krwawnicze odbytu, szczelina odbytu, polipy odbytu, przetoki okołoodbytowe)
 • wątroba i drogi żółciowe (kamica pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, guzy wątroby, dróg żółciowych)
 • cholecystektomia laparoskopowa
 • trzustka (radykalne operacje guzów nowotworowych – pankreatoduodenektomia, resekcje obwodowe, zabiegi – – resekcyjne i drenażowe w przewlekłym zapaleniu trzustki)
 • niedrożności przewodu pokarmowego (metodą klasyczną i laparoskopową)
 • drenaże i biopsje przezskórne, endoskopowe (PEG) i laparoskopowe gastrostomie

*

Chirurgia klatki piersiowej

 • leczenie nadpotliwości (sympatektomie – operacje torakoskopowe, minimalnie inwazyjne)
 • leczenie bólu w chorobach nowotworowych i zapalnych trzustki ( splanchnicektomie torakoskopowe)

*

Chirurgia przepuklin (operacje metodą klasyczną i laparoskopową, wyłącznie z użyciem siatek)

 • pachwinowych ( w tym: nawrotowych i in. – laparoskopowo metodą TAPP)
 • udowych
 • pępkowych – metodą IPOM
 • pooperacyjnych – sp. sublay, inlay, metodą Ramireza, IPOM

*

Chirurgia śledziony (metodą klasyczną i laparoskopową)

 • usunięcie śledziony

*

Chirurgia naczyniowa

 • układu żylnego kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych)
 • chirurgiczne leczenie zaawansowanej niewydolności żylnej z owrzodzeniami m.in. operacje sp. Lintona

*

Chirurgia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit:

 • w chorobie Leśniowskiego-Crohna – strikturoplastyki (Mikulicz, Finney)
 • laparoskopowe resekcje w postaci krętniczo-kątniczej
 • we wrzodziejącym zapaleniu okrężnicy – proktokolektomie odtwórcze z wytworzeniem zbiorników jelitowych

*

Chirurgia onkologiczna

Poza bardzo szerokim zakresem operacji onkologicznych, opisanych szczegółowo wyżej, oferujemy :

 • konsultacje onkologiczne i kwalifikacje do dalszego leczenia specjalistycznego
 • pomoc w zakresie organizacji systemu leczenia (naświetlania i chemioterapia przed i pooperacyjna)
 • pomoc w zapewnieniu opieki paliatywnej
 • leczenie żywieniowe
 • diagnostykę onkologiczną:
  • biopsje i drenaże przezkórne pod kontrolą USG i TK
  • laparoskopie diagnostyczne
  • laparoskopowe wytwarzanie kolostomii i gastrostomii
  • endoskopowe zakładanie przezskórnych gastrostomii
 • biopsje (pod kontrolą USG i TK):
  • zmian w obrębie wątroby i jamy brzusznej
  • zmian w obrębie tarczycy
  • drenaże pod kontrolą USG (ropnie i inne zbiorniki w jamie otrzewnowej i poza)
  • videoendoskopia
  • żołądka i dwunastnicy (gastroskopia)
  • jelita grubego (kolonoskopia, sigmoidoskopia, rektoskopia)
  • polipektomie
  • endoskopowe leczenie krwawienia z przewodu pokarmowego
  • eradykacja czyli tzw „gumkowanie” żylaków przełyku