Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

Oddział Chorób Wewnętrznych​

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Grażyna Król
specjalista chorób wewnętrznych i angiologii

KONTAKT

Lekarze:

 • 77/444-65-24
 • 77/444-65-44

*

Pielęgniarki: 77/444-65-23

Sekretariat Oddziału: 77/444-65-26

1. Informacje Ogólne

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 46 łóżkami w 16 osobowych salach chorych oraz Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (4 stanowiska), wyposażoną w specjalistyczny sprzęt służący do reanimacji oraz monitorowania funkcji życiowych, w tym kardiomonitory, defibrylator. Przebywają tam pacjenci w stanach zagrożenia życia oraz wymagający szczególnego stałego nadzoru lekarsko – pielęgniarskiego.

Lekarze oddziału są specjalistami w dziedzinie chorób wewnętrznych stale podnoszącymi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach medycznych. W Oddziale pracuje również wykwalifikowany zespół pielęgniarek i opiekunów medycznych dbających o staranną opiekę nad chorymi.

Podczas hospitalizacji w razie konieczności jest możliwość wykonania konsultacji neurologicznej, kardiologicznej, chirurgicznej, onkologicznej, laryngologicznej, ginekologicznej, psychiatrycznej.

Zakres wykonywanych badań diagnostycznych obejmuje badania laboratoryjne, radiologiczne (w tym rtg, tomografia, rezonans), endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia) i ultrasonograficzne (USG serca, brzucha, tarczycy, naczyń). W ramach Oddziału funkcjonuje gabinet USG, współpracujemy z Pracownią Endoskopową, gdzie wykonywana jest diagnostyka przewodu pokarmowego.

Wdrażane są również interwencje żywieniowe dietami przemysłowymi u chorych niedożywionych, zakładane są dostępy do żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego, każdy pacjent zostaje przeszkolony w zakresie obsługi dostępu i podaży diety.

Szczególny nacisk kładziemy na szybką diagnostykę pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej, chorzy mają wykonywane wszystkie niezbędne badania a w razie potwierdzenia choroby są kierowani na konsylium onkologiczne odbywające się co dwa tygodnie w naszym szpitalu, na którym ustalane jest dalsze leczenie w ośrodkach onkologicznych.

Prowadzona jest również kompleksowa terapia przeciwbólowa, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, z zastosowaniem szerokiej gamy leków dostosowanych do natężenia dolegliwości.

Wykonywany jest szeroki panel badań z zakresu chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, diagnostyka neurologiczna, hematologiczna, diagnostyka zaburzeń hormonalnych, oraz badania mikrobiologiczne. Oddział współpracuje ze specjalistycznymi ośrodkami kardiologicznymi, w których prowadzona jest diagnostyka inwazyjna (koronarografia, wszczepianie stymulatorów serca).

2. PERSONEL

Lekarze Oddziału:

 • Magdalena Badian – specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, żywienie kliniczne
 • Joanna Tyras – specjalista chorób wewnętrznych, żywienie kliniczne, w trakcie specjalizacji z pulmonologii
 • Agnieszka Zagrajek – specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii
 • Karolina Augustynowicz – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

*

Rezydenci:

 • Joanna Mikołajczyk – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Maciej Pasławski – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Zuzanna Sikora – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

*

Pielęgniarka oddziałowa: Mariola Rudyk

3. Odwiedziny i konsultacje

Odwiedziny pacjentów na oddziale  -> 13:00 – 17:00

Konsultacje lekarskie telefoniczne -> 11:00 – 14:00

Konsultacje lekarskie osobiste  -> 13:00 -14:00

ZGODNIE Z RODO NIE UDZIELAMY INFORMACJI O PACJENTACH TELEFONICZNIE

4. Zakres diagnozowanych i leczonych schorzeń

 • choroby  układu  sercowo  –  naczyniowego:  choroba  niedokrwienna  serca,

 • wady  serca,  zaburzenia  rytmu  serca,  nadciśnienie  tętnicze,  diagnostyka

 • bólu  w  klatce  piersiowej  i  inne

 • choroby  układu  pokarmowego:  przełyku,  żołądka,  dwunastnicy,  jelit,

 • odbytu,  wątroby,  trzustki

 • choroby  układu  oddechowego:  astma,  POCHP,  zapalenia  dróg  oddechowych,

 • diagnostyka  duszności

 • schorzenia  endokrynologiczne  w  tym  choroby  tarczycy,  diagnostyka

 • cukrzycy  ze  szczególnym  naciskiem  na  skuteczną  insulinoterapię,

 • edukacja  diabetologiczna  w  zakresie  sposobów  leczenia,  zapobiegania

 • powikłaniom,  stosowania  diety

 • choroby  nerek  i  układu  moczowego

 • diagnostyka  hematologiczna,  w  tym  punkcje  szpiku  kostnego

 • diagnostyka  chorób  nowotworowych  –  badania  endoskopowe,  obrazowe,

 • konsultacje  chirurgiczno-onkologiczne