Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

Oddział Noworodków

Ordynator

lek. med. Elżbieta Głowacka-Popowska

Pielęgniarka oddziałowa
Karolina Frysiak

KONTAKT

Telefony do Oddziału Noworodków

Ordynator: 77 4446540
Pielęgniarki: 77 4446539

1. Informacje Ogólne

Oddział prowadzi opiekę nad matką i noworodkiem w systemie rooming – in, tj. od chwili porodu do momentu wyjścia do domu matka i dziecko przebywają razem oraz pełny zakres leczenia i diagnozowania chorób okresu noworodkowego przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu.

2. Badania przesiewowe

  • w kierunku hypotyreozy, mukowiscydozy i fenylokotonurii

  • wad wrodzonych serca

  • wad wrodzonych słuchu

  • dysplazji stawów biodrowych

3. Działalność oddziału

Szczepienia ochronne zgodnie z kalendarzem.

Edukacja rodziców na temat pielęgnacji i opieki nad noworodkiem

Oddział współpracuje z ośrodkami neonatologicznymi w województwie tj. Oddziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu oraz Oddziałem Patologii Noworodka w Opolu. Utrzymuje również długoletnią współpracę z klinikami Akademii Medycznej we Wrocławiu.