Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112

Oddział Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Dariusz Banik

KONTAKT

Nysańska 4-6 (parter)
49-301 Brzeg

Tel. 77 4161791

1. Informacje Ogólne

Brzeskie Centrum Medyczne ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie rehabilitacji w Oddziale Dziennym Rehabilitacji.

Świadczenia rehabilitacyjne kierowane są do Pacjentów, którzy pragną w przyjaznej atmosferze oraz pod okiem doświadczonej kadry medycznej: lekarza, fizjoterapeutów i masażysty, wrócić do pełni sił. Rehabilitacja na Oddziale jest doskonałą szansą na profesjonalną i przynoszącą rezultaty rehabilitację dla osób, których stan nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, mimo że nie jest wymagany całodobowy nadzór medyczny.

Rehabilitacja w Oddziale Dziennym to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych.

2. PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową( wzór – skierowanie do szpitala) w ramach oddziału dziennego jest wystawiane przez lekarza oddziału:

1) urazowo – ortopedycznego;

2) chirurgicznego;

3) neurochirurgicznego;

4) reumatologicznego;

5) chorób wewnętrznych;

6) onkologicznego;

7) urologicznego;

8) rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej;

9) ginekologicznego lub

10) lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej;

11) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

W celu przyjęcia na Oddział Dzienny pacjent osobiście składa w Punkcie Przyjęć skierowanie do szpitala na rehabilitację w oddziale dziennym, a następnie zostaje poinformowany o terminie przybycia na badanie i osobistą kwalifikację przez lekarza, na którą należy przynieść: posiadaną dokumentacją medyczną oraz legitymację ubezpieczeniową lub dowód osobisty.

Świadczenia zdrowotne są udzielane według kolejności zgłoszeń. Świadczeniodawca ma obowiązek wskazać najbliższy termin wykonania świadczenia i umieścić Pacjenta na liście oczekujących.

W przypadku, gdy Pacjent nie może zgłosić się na zabiegi rehabilitacyjne lub z nich zrezygnował, powinien niezwłocznie powiadomić o tym osobiście lub telefonicznie.

3. Rehabilitacja

Indywidualny program rehabilitacji (rodzaje ćwiczeń, zabiegów fizykoterapeutycznych) ustala lekarz podczas wizyty kwalifikacyjnej, na której szczegółowo oceniany jest stan zdrowia pacjenta.

Leczenie w Oddziale Dziennym Rehabilitacji trwa od 15 do 25 dni, minimum 3 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku

Oferujemy bardzo szeroki wachlarz zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych na nowoczesnej atestowanej aparaturze i sprzęcie. Zadbaliśmy również o stronę estetyczną naszego Oddziału, zapewniając choremu dobre samopoczucie oraz sale do wypoczynku pomiędzy zabiegami.

Oddział Rehabilitacji Dziennej zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym popartym licznymi kursami i szkoleniami w zakresie nowoczesnych metod rehabilitacji. Również w opinii pacjentów Zespół rehabilitacyjny jest bardzo dobrze oceniany, o czym świadczą składane podziękowania za fachową, ofiarną i życzliwą opiekę.

Zalecamy, aby pacjent przyszedł na Oddział w stroju sportowym oraz zabrał ze sobą ręcznik.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu nasz personel podczas wizyty kwalifikacyjnej.