Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Dorosłych w Śpiączce​

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. Maciej Żytkowski

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Magdalena Koszykowska

KONTAKT

Nysańska 4-6
49-301 Brzeg

Telefony:
Kierownik: 535729907
Lekarze: 774445721
Pielęgniarki: 774445720

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
774445705

Pododdział Rehabilitacji Dorosłych w Śpiączce
Sekretariat: 774445706 – fax

rehabilitacja.bcm@gmail.com

1. Informacje Ogólne

Naszym celem jest jak najszybsze doprowadzenie pacjenta do samodzielności oraz odzyskania utraconych funkcji.

W Brzeskim Centrum Medycznym powstał nowoczesny Oddział Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej świadczący wysokiej jakości usługi i stale dbający o ich systematyczne podnoszenie, otwarty na jakiekolwiek sugestie ze strony pacjentów i rodzin, by wspólnie pracować w przyjaznej atmosferze, która będzie przypominała warunki domowe, a pobyt na Naszym Oddziale umożliwi przystosowanie pacjenta do funkcjonowania w warunkach domowych. Opieką lekarską w godz. od 7.00 do 15.00 zajmują się lekarze Oddziału Rehabilitacji, natomiast w godz. popołudniowych, w soboty, niedziele i święta lekarz Oddziału Psychiatrii.

Świadczenia wykonywane w Oddziale skierowane są do Pacjentów:

 • z zaburzeniami funkcji mózgu (po udarach i urazach mózgu) z niedowładami kończyn,
 • z zaburzeniami funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych (np. z uszkodzeniem rdzenia kręgowego po złamaniach kręgosłupa),
 • z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofiami mięśniowymi,
 • rehabilitacja neurologiczna przewlekła – po przebyciu wcześniejszej rehabilitacji w jednej z wyżej wymienionych grup.

*

Rehabilitacja jest nieodzownym elementem procesu terapeutycznego u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Warunkiem uzyskania jak najlepszych efektów rehabilitacji jest jej jak najwcześniejsze podjęcie, bezpośrednio po ostrych incydentach neurologicznych, dlatego oddział ukierunkowany jest na wczesną kompleksową rehabilitację neurologiczną, a największą grupę pacjentów stanowią chorzy po udarze mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych, po nagłym zatrzymaniu krążenia oraz chorzy z urazami rdzenia kręgowego.

Pobyt w naszym oddziale umożliwia szybki powrót do zdrowia osobom po incydentach neurologicznych. Kompleksowa rehabilitacja koordynowana przez lekarza oraz specjalistę fizjoterapii wdrażana jest przez doświadczonych fizjoterapeutów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, psychologa oraz logopedę. Chory jest partnerem, określającym zakres i granice działania.

W ten sposób chorzy nawet z dużą dysfunkcją zachowują dobrą motywację i chętnie poddają się terapii widząc, że przynosi ona efekty. Personel pielęgniarski, poprzez swoją całodobową opiekę, podtrzymuje postępy rehabilitacji. Placówka w pełni dostosowana jest dla potrzeb osób z deficytem neurologicznym. We wczesnym okresie rehabilitacji zespół medyczny koncentruje się na przeciwdziałaniu powstawania patologicznego napięcia mięśni, odleżynom, zaburzeniom połykania (dysfagii) oraz powikłaniom neurologicznym i internistycznym (sercowo-naczyniowym, oddechowym, żołądkowo-jelitowym, urologicznym). W tym celu personel medyczny stosuje częstą zmianę pozycji chorego oraz wprowadza optymalnie dobrane ćwiczenia.

Psycholog motywuje i kontroluje stan psychiczny pacjenta.

W oddziale są wygodne łóżka o łamanych stelażach zaopatrzone w materace przeciwodleżynowe, a kliny i wałki pomagają zapewnić optymalne ułożenie chorego zgodne z naturalnym wzorcem. W późniejszym okresie rehabilitacji zespół medyczny zapewnia ciągłość procesu usprawniania. Osoba po przebytym udarze mózgu z pomocą terapeutów i personelu pielęgniarskiego stopniowo odzyskuje sprawność i samodzielność. W naszym oddziale wprowadziliśmy standardy prawidłowego układania, pozycjonowania pacjenta, pionizowania, dbania przed podwichnięciem stawu barkowego, ocenę i profilaktykę upadków, prawidłowego karmienia pacjenta z dysfagią, oraz sposobu usprawniania pacjentów z zespołem zaniedbywania stronnego oraz z zespołem odpychania.

Dokładamy starań, aby nasz oddział opuszczała osoba pozytywnie nastawiona do życia, jak najbardziej uniezależniona od osób trzecich, wyedukowana w zakresie korzystania ze sprzętu ortopedycznego oraz w pełni świadoma zdrowego trybu życia. Kompleksową edukację przechodzą również członkowie rodziny w celu zrozumienia złożoności procesu zdrowienia oraz celowości dalszego wspierania i motywowania usprawnianej osoby. Pobyt na naszym Oddziale jest początkiem rehabilitacji, a jej kontynuacja w warunkach ambulatoryjnych jest często konieczna celem dalszego usprawniania oraz utrwalenia dotychczasowych efektów.

Oddział niezależnie od podstawowej działalności leczniczej prowadzi działalność dydaktyczną, jest miejscem praktyk zawodowych, badań magisterskich i doktoranckich – nawiązał współpracę naukową i dydaktyczną z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Współpracujemy z Kliniką Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej i Neurochirurgicznej w Kusel i dzięki pomocy ordynatora oddziału – Priv.-Doz. Dr. Johannes Schleep- wprowadzamy standardy pracy tam wypracowane.

Dysponujemy możliwością konsultacji w zakresie wszystkich specjalności zlokalizowanych w szpitalu
Oferowane zabiegi rehabilitacyjne:

 • kinezyterapia indywidualna i grupowa- pracujemy najnowocześniejszymi metodami stymulującymi i przyspieszającymi kompensację układu nerwowego, które ułatwiają choremu odzyskanie utraconych funkcji, stosujemy również leczenie dysfunkcji narządu ruchu z zastosowaniem metod medycyny manualnej
 • fizykoterapia – stosujemy: elektrolecznictwo, magnetoterapię, światłoterapię, laseroterapię, terapię ultradźwiękami, masaż pneumatyczny, krioterapię miejscową
 • terapia zajęciowa – obejmuje ćwiczenia z przedmiotami codziennego użytku zmierzające do usprawnienia funkcjonalnego chorego i przystosowania go do samodzielności w życiu codziennym m.in.: higieny, kąpieli i obsługi w toalecie, ubierania się, przygotowywania i spożywania posiłków
 • terapia neuropsychologiczna – rehabilitacja zaburzeń funkcji poznawczych i innych wyższych czynności ośrodkowego układu nerwowego
 • terapia logopedyczna – rehabilitacja zaburzeń mowy (afazja, dyzartria) oraz zaburzenia połykania (dysfagia)
 • psychologiczna terapia wspierająca
 
Ćwiczenia usprawniające odbywają się w sali do fizykoterapii, sali gimnastycznej oraz w sali kinezyterapii indywidualnej wyposażonych w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt między innymi:
 • bieżnię ruchomą z systemem odciążania pacjenta
 • cykloergometry
 • parapodia dynamiczne i statyczne
 • elektryczne stoły pionizacyjne
 • aparaty do fizykoterapii

*

Zajmujemy się doborem odpowiedniego zaopatrzenia protetycznego – ortotycznego, zapisywaniem go, a także oceną prawidłowości jego wykonania i działania.
 
Oddział RN uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu „Polkard”

2. PERSONEL

Lekarze:
lek. Leszek Konefał
lek. Bogdan Nowak
lek. Julian Rodobolski

3. TRYB KIEROWANIA NA REHABILITACJĘ

Zasady kierowania na rehabilitację neurologiczną w warunkach stacjonarnych określa:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
 2. Zarządzenie Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

*

Zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia do przyjęcia na oddział kwalifikują się pacjenci:

 • w okresie wczesnym, po wystąpieniu zaburzeń funkcji mózgu / rdzenia / nerwów obwodowych, w ciągu 14 lub 30 dni od daty wypisania z oddziałów: neurologicznego, ortopedycznego, chirurgicznego, intensywnej terapii, wewnętrznego, zakaźnego ( w zależności od liczby punktów w skali Barthel)
 • po przebytej rehabilitacji, w okresie wczesnym, z powodu średnio ciężkiego lub ciężkiego niedowładu wymagającego dalszego usprawnienia – 1 raz w roku kalendarzowym.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

 • skierowanie do szpitala
 • dokument z numerem PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
 • kserokopia pełnej dokumentacji medycznej w zakresie schorzenia, z którym pacjent kierowany jest do Oddziału Rehabilitacyjnej Neurologicznej, ( karty informacyjne leczenia szpitalnego, aktualnie stosowane leczenie, zdjęcia rtg, płyty CD z wynikami badań)

5. Godziny i warunki odwiedzania chorych

Odwiedziny i pomoc rodziny przy pacjentach są zalecane od poniedziałku do soboty w godzinach od 13.00 do 18.00, a w niedzielę od 10.00 do 18.00 oraz w innym czasie nie kolidującym z indywidualnym programem rehabilitacji pacjenta.

Zakaz odwiedzin osób pod wpływem środków odurzających.

Ordynator udziela informacji w piątki od 14.00 do 15.00. a w szczególnych przypadkach na bieżąco w miarę wolnego czasu.

6. Niezbędnik pacjenta. Co powinien pacjent zabrać ze sobą do szpitala

 • piżamę,
 • kapcie,
 • dres,
 • przybory toaletowe,
 • 2x ręcznik,
 • 2x gąbka,
 • koszulki typu T-shirt,
 • skarpetki,
 • pełne obuwie sportowe,
 • leki (lub spis), które pacjent przyjmuje na stałe,
 • sprzęt ortopedyczny, który używa
 • inne środki higieniczne, których aktualnie wymaga