Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

  • przez

Powiat Brzeski

realizuje w ramach działania 10.3 E-usługi  publiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

      Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020 projekt pn.

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Przedmiotem projektu jest stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego, wraz z wprowadzeniem portalu medycznego udostępniającego e-usługi publiczne z obszaru zdrowia. Powyższe zostanie osiągnięte przez zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego (w tym stworzenie przestrzeni dyskowej serwerowni wynoszącej 96,9 TB), uruchomienie systemów teleinformatycznych (szpitalny, radiologiczny, laboratoryjny i portal medyczny)                 i wdrożenie 6 e-usług: -5 e-usług na 4 poziomie e-dojrzałości skierowanych do pacjentów (rejestracja na wizytę; przypomnienie SMS/e-mail o terminie wizyty lekarskiej lub badania; uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta; zarządzanie kolejkami pacjentów; elektroniczna książeczka nadciśnieniowca) -1 e-usługa na 3 poziomie e-dojrzałości skierowanej do kontrahentów (udostępnienie dokumentacji medycznej innej placówce). Projektowanie i budowa usług będzie realizowana w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika. W projekcie zostaną zastosowane rozwiązania wykraczające poza standard WCAG 2.0, udostępniające produkty i rezultaty projektu osobom niewidzącym i niesłyszącym. Wdrożone systemy teleinformatyczne zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania danych i ciągłość działania. W projekcie przewidziano przeszkolenie 320 osób w zakresie obsługi wdrożonych systemów teleinformatycznych. Zaplanowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępności                   e-usług z zakresu zdrowia oraz do poprawy efektywności zarządzania i upowszechnienia komunikacji elektronicznej w Brzeskim Centrum Medycznym. Projekt w całości realizowany będzie na terenie Brzegu. Wnioskodawcą jest Powiat Brzeskim, zaś operatorem Brzeskie Centrum Medyczne- jednostka organizacyjna Powiatu Brzeskiego. Projekt realizowany jest zgodnie z metodyką zarządzania projektami.

Wartość projektu: 1 936 785,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 645 817,68 zł            Wkład własny Powiatu Brzeskiego: 290 967,32 zł

Zakończenie rzeczowe realizacji Projekt planowane jest do 28.02.2019 r.