Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

„Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez zakup nowoczesnego aparatu RTG do Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Brzeskim Centrum Medycznym”

  • przez

WnioskodawcaBrzeskie Centrum Medyczne
Planowany okres realizacji: 02.01.2020 – 31.10.2020

Całkowita wartość projektu: 1 822 250,00 zł (100%), w tym wartość środków unijnych: 1 532 383,60 zł (84,09%)

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia dostosowania infrastruktury zdrowotnej do potrzeb społecznych poprzez poprawę jej dostępności i wzrost jakości usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego do Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Brzeskim Centrum Medycznym.


KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego aparatu RTG jako wyposażenia co ma na celu podniesienie jakości usług medycznych Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Brzeskim Centrum Medycznym jako odpowiedź na potrzebę rozwoju usług wysokiej jakości diagnostyki chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych.