Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

„Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”

  • przez

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne

Planowany okres realizacji: 02.01.2018 – 31.12.2019

Całkowita wartość projektu: 4 265 352,83 (100%), w tym 3 625 549,90 (ok. 85%)

Cel projektu: 

Zwiększenie stopnia dostosowania infrastruktury zdrowotnej do potrzeb społecznych poprzez poprawę jej dostępności i wzrost jakości usług medycznych w zakresie anestezjologii intensywnej terapii w BCM poprzez przebudowę i modernizacje pomieszczeń oraz zwiększenie stanowisk Oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii, zakup wyposażenia i sprzętu medycznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

„Planowana inwestycja realizowana będzie na Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w Brzeskim Centrum Medycznym. Przedmiotem projektu będzie przebudowa OAiIT, stworzenie odrębnego pomieszczenia magazynowego, przebudowa istniejącej infrastruktury oddziału oraz modernizacja i dostosowanie instalacji wewnętrznych do nowych warunków, zakup niezbędnego sprzętu medycznego, zwiększenie ilości łóżek na oddziale z 4 do 6 sztuk.”