Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

„Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie bloku operacyjnego w Brzeskim Centrum Medycznym”

  • przez

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne

Planowany okres realizacji: 03.09.2017 – 31.03.2019

Całkowita wartość projektu: 2 288 307,61zł (100%), w tym wartość środków unijnych: 1 945 024,92(85%)

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie stopnia dostosowania bloku operacyjnego do leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, podniesienie jakości diagnostyki i wydajności leczenia operacyjnego chorób cywilizacyjnych stosownie do zapotrzebowania wynikającego z sytuacji społeczno-demograficznej regionu.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest wymiana sprzętu oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny dwóch sal operacyjnych Bloku Operacyjnego w Brzeskim Centrum Medycznym. Sprzęt ten będzie w całości przeznaczony i wykorzystywany wyłącznie na rzecz leczenia chorób cywilizacyjnych.  Projekt swoim zakresem obejmuje zarówno wymianę posiadanego już przez BCM sprzętu, jak i zakup urządzenia, którym jednostka dotychczas nie dysponowała – dermatomu.