Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

„Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie brzeskim i namysłowskim”

  • przez

„Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie brzeskim i namysłowskim”

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne

Planowany okres realizacji: 02.07.2017 – 31.12.2020

Całkowita wartość projektu : 684 938,81 zł (100%), w tym wartość środków unijnych 581 912,86 zł (95%)

Cel projektu :

Profilaktyka raka jelita grubego dla osób w wieku 25-65 lat poprzez badania kolonoskopowe ze znieczuleniem mające na celu walkę z nowotworem jelita grubego wśród mieszkańców powiatu brzeskiego i namysłowskiego

Ponadto zwiększenie świadomości mieszkańców o profilaktyce choroby nowotworowej jelita grubego.

Badanie kolonoskopii wykonywane jest bezpłatnie dla osób spełniających kryteria.

Do badań kwalifikują się:

  • wszystkie osoby: w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego
  • osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego
  • osoby w wieku 25–49 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP co 2-3 lata.
    W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

„Przedmiotem projektu jest zwiększenie poziomu zgłaszalności mieszkańców powiatu brzeskiego i namysłowskiego w wieku aktywności zawodowej na badania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. Projekt stanowi odpowiedź na dostrzeżone problemy, związane z małą wiedzą społeczną na temat nowotworów jelita grubego, który niejednokrotnie jest późno wykrywany i często prowadzi do zgonu pacjenta. Ponadto na wykonanie badań kolonoskopowych często czeka się kilka miesięcy co również opóźnia rozpoznanie choroby. Osoby w wieku aktywności zawodowej, niejednokrotnie nie mają również możliwości dojazdu w godzinach pracy do pracowni endoskopowej na badanie. W ramach projektu w latach 2017-2020 zostanie wykonanych 800 badań kolonoskopowych ze znieczuleniem wśród mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku aktywności zawodowej. Badania wykonywane będą w dwóch punktach jednym zlokalizowanym w Brzegu, drugim w Namysłowie. Realizacja projektu otrzymała pozytywną opinię Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Gastroenterologii.