Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

„Trans Medyk i Brzeskie Centrum Medyczne poprawiają stan zdrowia mieszkańców subregionu północnego”

  • przez

„Trans Medyk i Brzeskie Centrum Medyczne poprawiają stan zdrowia mieszkańców subregionu północnego”

Wnioskodawca: Majchrzyk Piotr Trans-Medyk Ratownictwo

Okres realizacji: 01.12.2016 – 30.04.2019

Całkowita wartość projektu: 2.328.732,75 zł (100%), w tym wartość środków unijnych: 2.200.652,44 zł (94,5%)

Cel projektu:

Zwiększenie wykrywalności nadwagi, cukrzycy poprzez przeprowadzanie  badań przesiewowych u osób w wieku 6-18 lat oraz 45-65 lat, zmniejszenie poprzez poprawę nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej częstotliwości występowania nadwagi i otyłości, upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz zapobiegania nadwadze i cukrzycy.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na narastające problemy społeczeństwa w zakresie chorób cywilizacyjnych: nadwagi, otyłości, cukrzycy. Stąd celem zaplanowanych w nim inwestycji jest zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi, otyłości i cukrzycy dzięki identyfikacji osób chorych oraz zaoferowanie im kompleksowego wsparcia w postaci usług zdrowotnych i działań informacyjno-promocyjnych. Mając na uwadze utrudniony dostęp do usług w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych i niską świadomość dotycząca ich zapobiegania u osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie wnioskodawca postanowił o zastosowaniu wobec tej grupy preferencji. W rezultacie w projekcie zaplanowano udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie 42% (294 osoby). Osoby, które w wyniku badań przesiewowych, zakwalifikowane zostaną do kolejnego etapu projektu, objęte zostaną kompleksowym, udzielanym z zastosowaniem nowoczesnych i adekwatnych do ich potrzeb i możliwości narzędzi.  Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w tym informacyjno-edukacyjne w zakresie nadwagi,  otyłości i cukrzycy, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób w wieku 45-65 lat, poprzez usługi/pakiety usług, a także poradnictwo/szkolenia, w zakresie prawidłowego żywienia, aktywizacji ruchowej,  świadczone w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi/otyłości/cukrzycy, w tym badania diagnozujące.

SPOSÓB REKRUTACJI:

Zgłoś się do programu w jednej z placówek wypisanych na stronie http://www.projektkierunekzdrowie.pl/placowki.html