Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

„Województwo Opolskie stawia czoła rakowi! Opolski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania wirusa human papilloma-virus (HPV)”

  • przez

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne

Planowany Okres realizacji: 01.11.2017 – 30.06.2021

Całkowita wartość projektu: 2 055 376,80 zł (100%), w tym wartość środków unijnych 1 952 576,00 (95%)

Cel Projektu:

Profilaktyka i zwiększenie wykrywalności raka szyjki macicy u mieszkanek województwa opolskiego w wieku 30-59 lat poprzez wykonywanie badań cytologicznych i testu na obecność wirusa HPV oraz szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

W krajach rozwijających się istotnym problemem zdrowotnym i społecznym jest duża zachorowalność na raka szyjki macicy. Jest on jednym z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Szacuje się, że na świecie liczba kobiet z nowotworem szyjki macicy wynosi ok. 1,4 mln.Najczęściej rak szyjki macicy rozwija się u kobiet w wieku 35-59 lat, tj w momencie, kiedy wiele z nich wychowuje dzieci i jest aktywnych zawodowo. Podjęcie odpowiednich działań, opartych na profilaktyce i diagnostyce umożliwia zmniejszenie niekorzystnych wskaźników epidemiologicznych.Wykrycie zmian nowotworowych we wczesnym stadium pozwala na zastosowanie skutecznego leczenia. Mimo istnienia możliwości diagnostycznych w tym zakresie, wciąż jedynie 1/3 kobiet regularnie korzysta z badań profilaktyk. Prowadzi to do zbyt późnego wykrycia zmian nowotworowych. Przyczyny takiej sytuacji można upatrywać m.in. w braku wiedzy o potrzebnie wykonywania badań profilaktycznych, a także niskiej świadomości społecznej na temat profilaktyki chorób nowotworowych. W Polsce aż 40% nowo diagnozowanych przypadków raka szyjki macicy jest bardzo zaawansowanych i szanse na wyleczenie tych kobiet jest niemal zerowe. Zaledwie 27% Polek decyduje się na wykonanie badania cytologicznego. Polska ma jedne z najwyższych wskaźników zachorowań i umieralności z powodu nowotworów złośliwych szyjki macicy w Europie. W odpowiedzi na opisane problemy Wnioskodawca zakłada realizację projektu. którego celem głównym jest: ” Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości zdrowotnej minimum 10.000 osób oraz zwiększenie zgłaszalności na badanie profilaktyczne raka szyjki macicy poprzez objęcie testem HPV i badaniem cytologicznym 4000 UP w okresie 01.11.2017-30.06.2020r.”