Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112

  • admin 

„E-Szpital”

Powiat Brzeski

zrealizował w ramach działania 10.3 E-usługi  publiczne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020 projekt pn.

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Przedmiotem projektu jest stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego, wraz z wprowadzeniem portalu medycznego udostępniającego e-usługi publiczne z obszaru zdrowia. Powyższe zostało osiągnięte przez zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego (w tym stworzenie przestrzeni dyskowej serwerowni wynoszącej 96,9 TB), uruchomienie systemów teleinformatycznych (szpitalny, radiologiczny, laboratoryjny i portal medyczny)                 i wdrożenie 6 e-usług: -5 e-usług na 4 poziomie e-dojrzałości skierowanych do pacjentów (rejestracja na wizytę; przypomnienie SMS/e-mail o terminie wizyty lekarskiej lub badania; uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta; zarządzanie kolejkami pacjentów; elektroniczna książeczka nadciśnieniowca) -1 e-usługa na 3 poziomie e-dojrzałości skierowanej do kontrahentów (udostępnienie dokumentacji medycznej innej placówce). Projektowanie i budowa usług będzie realizowana w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika. W projekcie zostały zastosowane rozwiązania wykraczające poza standard WCAG 2.0, udostępniające produkty i rezultaty projektu osobom niewidzącym i niesłyszącym. Wdrożone systemy teleinformatyczne zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania danych i ciągłość działania. W projekcie przewidziano przeszkolenie 320 osób w zakresie obsługi wdrożonych systemów teleinformatycznych. Zrealizowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępności e-usług z zakresu zdrowia oraz do poprawy efektywności zarządzania i upowszechnienia komunikacji elektronicznej               w Brzeskim Centrum Medycznym. Projekt w całości zrealizowany został na terenie Brzegu. Stroną umowy o dofinansowanie jest Powiat Brzeskim, zaś operatorem Brzeskie Centrum Medyczne- jednostka organizacyjna Powiatu Brzeskiego. Projekt zrealizowany został zgodnie z metodyką zarządzania projektami.

Wartość projektu: 2 240 168,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 903 693,23 zł            

Wkład własny Powiatu Brzeskiego: 336 474,77 zł

Realizację Projektu zakończono 31.12.2022 r.