Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112

  • admin 

„Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez zakup nowoczesnego tomografu komputerowego do Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz innego sprzętu z Brzeskiem Centrum medycznym”

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne
Planowany okres realizacji: 01.04.2018 – 31.10.2019
Całkowita wartość projektu: 2 041 441,76 zł (100%), w tym wartość środków
unijnych: 1 715 691,00 zł (84,04%)

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia dostosowania infrastruktury zdrowotnej do potrzeb społecznych poprzez poprawę jej dostępności i wzrost jakości usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego do Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Brzeskim Centrum Medycznym.
KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem projektu jest wymiana sprzętu oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Brzeskim Centrum Medycznym. Sprzęt ten będzie w całości przeznaczony i wykorzystywany wyłącznie na rzecz diagnostyki chorób nowotworowych i innych chorób cywilizacyjnych.