Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112

  • admin 

„Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do Pracowni Endoskopii w Brzeskim Centrum Medycznym”

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne
Planowany okres realizacji: 01.10.2022 – 31.08.2022
Całkowita wartość projektu: 1 248 795,20 zł (100%), w tym wartość środków
unijnych: 1 061 475,92 zł (85,00 %)


CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia dostosowania infrastruktury
zdrowotnej do potrzeb społecznych poprzez poprawę jej dostępności i wzrost jakości
usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii w
Brzeskim Centrum Medycznym.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do Pracowni
Endoskopii, co ma na celu podniesienie jakości usług medycznych w Brzeskim
Centrum Medycznym, jako odpowiedź na potrzebę rozwoju usług wysokiej jakości
diagnostyki chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych.