Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112

  • admin 

„Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków w Brzeskim Centrum Medycznym”

WnioskodawcaBrzeskie Centrum Medyczne
Planowany okres realizacji: 01.04.2018 – 31.08.2020

Całkowita wartość projektu: 2 088 593,32 zł (100%), w tym wartość środków unijnych: 1 775 304,32 zł (85%)

CEL PROJEKTU:

Realizowany projekt promuje włączenie społeczne poprzez inwestycję w infrastrukturę zdrowotną w obszarze usług medycznych z zakresu szeroko rozumianej opieki nad matką i dzieckiem.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia dostosowania infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu poprzez poprawę jej dostępności i wzrost jakości usług medycznych w oddziałach dedykowanych opiece nad matką i dzieckiem Brzeskiego Centrum Medycznego, to jest Bloku Porodowego, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków.
KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Zakresem proponowanego przedsięwzięcia objęte są prace modernizacyjne w obrębie Bloku Porodowego, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków Brzeskiego Centrum Medycznego, mające na celu stworzenie nowoczesnej infrastruktury, dostosowanej do współczesnych wymogów w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, oraz ich doposażenie.