Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112

  • admin 

„Poprawa jakości opieki nad osobami starszymi poprzez doposażenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dziennej oraz Działu Rehabilitacji Leczniczej w Brzeskim Centrum Medycznym”

„Poprawa jakości opieki nad osobami starszymi poprzez doposażenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dziennej oraz Działu Rehabilitacji Leczniczej w Brzeskim Centrum Medycznym”

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne
Planowany okres realizacji: 12.05.2017 – 31.12.2018

Całkowita wartość projektu: 1 100 678,00 zł (100%), w tym wartość środków unijnych: 935 576,30 zł (85%)

Cel projektu:

  • Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi
  • Zminimalizowanie ryzyka powikłań
  • Skrócenie czasu terapii
  • Zwiększenie komfortu pacjentów i ich rodzin
  • Wdrożenie innowacyjnych metod leczenia
  • Polepszenie warunków kształcenia kadry medycznej


KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
„Przedmiotem projektu jest doposażenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dziennej oraz Działu Rehabilitacji Leczniczej w Brzeskim Centrum Medycznym. Całość inwestycji przyczyni się do zaspokojenia potrzeb użytkowych szpitala i przystosowania jego infrastruktury do trendu demograficznego jakim jest starzenie się społeczeństwa. Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia dostosowania infrastruktury zdrowotnej w zakresie rehabilitacji d społecznego zapotrzebowania poprzez poprawę jej dostępności i jakości usług  medycznych, w szczególności dla osób starszych. Obecnie główną z bolączek systemu opieki zdrowotnej są bardzo wydłużone czasy oczekiwania na otrzymanie świadczenia. Poza kwestiami medycznymi, powoduje to bardzo negatywny odbiór systemu służby zdrowia przez społeczeństwo. Przedmiotowy projekt ma na celu przeciwdziałanie takiej sytuacji poprzez poprawę dostępu do rehabilitacji, co często decyduje o szybszym powrocie do zdrowia pacjentów, którzy otrzymali ją w jak najkrótszym czasie.