Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112

  • admin 

“Województwo Opolskie stawia czoła rakowi piersi! Opolski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”

“Województwo Opolskie stawia czoła rakowi piersi! Opolski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”

Wnioskodawca: Brzeskie Centrum Medyczne

Okres realizacji: 01.05.2018-31.12.2021

Całkowita wartość projektu: 1 503 903,00 zł (100%), w tym wartość środków unijnych: 1 278 317,75 zł (84,99%)

Krótki opis projektu:

Choroby nowotworowe od wielu lat stanowią w Polsce drugą przyczynę zgonów, w wyniku której umiera rocznie 96 tys.os.(25% wszystkich zgonów).Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet (K).Stanowi około 23% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 r.ż .szczególnie w przedziale wiekowym 50-69.Co szósta K w PL zachoruje na ten nowotwór. W tym roku taką inf. usłyszy ponad 18 000 pań. Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Głównym problemem jest niska zgłaszalność na badania w PL. Spowodowana jest przede wszystkim brakiem świadomości zarówno o samej chorobie jak i o możliwości wykonania badania, a także obawy przed badaniem (przed samą wizytą, badaniem i wynikiem),brak zaufania do lekarzy, niektóre K wskazują wprost, że boją się usłyszeć, że chorują, a duża część z nich nie ma na badania czasu (www.profilaktykapiersi.pl,www.fundusze.mammo.pl).Głównym celem projektu będącym odpowiedzią na problem główny jest „Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości zdrowotnej 5220 mieszkanek WO oraz podniesienie poziomu zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne- 50%UP w okresie 01.05.2018r.- 31.12.2021r. poprzez organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu profilaktyki raka piersi”. Ponadto przewidziano działania mające na celu poprawę dostępu uczestniczek projektu (UP) do usług zdrowotnych ,w tym: zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz opiekę nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

Projekt zakończony, umowa została rozwiązana za porozumieniem stron na wniosek beneficjenta.