Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112
ul. Mossora 1, Brzeg
bcm@bcmbrzeg.pl

Szpitalny Oddział Ratunkowy

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. Michał Orzechowski

KONTAKT

Pielęgniarka Oddziałowa: Agnieszka Gazda

Kierownik: 77 4446533
Lekarze: 77 4446533
Pielęgniarki: 77 4446533

Informacje Ogólne

Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał na bazie Izby Przyjęć i został oddany do użytku w styczniu 2012 roku. Udzielane są w nim świadczenia zdrowotne polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy posiadających kwalifikacje i pozostających w gotowości na terenie Szpitala. Zespół pielęgniarski składa się z wykwalifikowanych pielęgniarek, które świadczą specjalistyczną opiekę nad pacjentem.

Zadaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest: Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku komunikacyjnego, urazu mechanicznego, zatrucia. Dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej.