Przejdź do treści

Brzeskie Centrum Medyczne

Centrala BCM: 77 444 66 66
Numery alarmowy: 112

Jesteśmy po to, aby pomagać

Inwestujemy w Twoje zdrowie.

Korzystamy z systematycznych szkoleń personelu przeprowadzanych przez zewnętrzne, profesjonalne firmy. Prowadzimy samokontrolę wewnętrzną – audyty wewnętrzne – oraz dobrowolnie poddajemy się audytom zewnętrznym i wizytacjom.

W 2007 roku uzyskaliśmy status jednostki akredytowanej, nadany przez Radę Akredytacyjną, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, otrzymaliśmy także wyróżnienie w Opolskiej Nagrodzie Jakości.

Otworzyliśmy Podstawową Opiekę Zdrowotną – dzięki czemu każdy Pacjent może teraz skorzystać z szybkiej pomocy lekarza pierwszego kontaktu.

Brzeskie Centrum Medyczne to publiczny zakład opieki zdrowotnej, który oferuje różnorodne usługi medyczne, w tym stacjonarne leczenie, zabiegi medyczne, opiekę specjalistyczną oraz ambulatoryjną opiekę zdrowotną. 

Centrum medyczne dąży do ciągłego rozwoju i rozbudowy swoich usług, a także do uzyskiwania jak najwyższych kontraktów od Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) dla mieszkańców Brzegu. 

Współpracujemy również z Brzeskim Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia. Od 2006 roku Centrum Medyczne oferuje oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz regularnie inwestuje w nowoczesną aparaturę medyczną, taką jak wideogastroskopy, kolorowe USG czy aparat doplera. Centrum Medyczne szczególnie dba o opiekę nad kobietami w ciąży i dla ich poprawy zakupiło system monitorowania i nadzoru okołoporodowego, specjalistyczne narzędzia medyczne oraz łóżka porodowe. 

W celu ulepszania pracy Centrum Medyczne przeprowadza remonty swoich pomieszczeń oraz dba o to, aby jego pracownicy nosili plakietki imienne, co ułatwia pacjentom identyfikację, z kim rozmawiają.